De hoofdpremievervaldatum is de datum dat je nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Bij Verzekeruzelf is deze datum altijd op de eerste van de maand. Sloot je halverwege de maand een verzekering af? Dan gaat het verzekeringsjaar in op de eerste van de volgende maand. 


Je vindt de hoofdpremievervaldatum op je nieuwste polisblad in je digitaal dossier. 


Naar mijn dossier »


Let op! Jaarlijks bekijken wij of de persoonlijke premie nog past bij de schades die wij verwachten. Het kan dus zijn dat wij per hoofdpremievervaldatum je premie verlagen of verhogen. Natuurlijk informeren wij je ruim van te voren.


Een voorbeeld

Op 15 november 2019 sloot je een autoverzekering af. Het verzekeringsjaar start op 1 december 2019. De hoofdpremievervaldatum van je verzekering is dan 1 december 2020.